Wat wij verstaan onder gezondheid

balans1Gezondheid is een gevoel van zowel lichamelijk, als geestelijk en maatschappelijk welzijn. Het betekent dus niet alleen het ontbreken van ziektes. Het begrip gezondheid is subjectief. Ieder mens voelt zelf of hij zich gezond voelt of niet. Een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid berust niet op toeval; wordt in grote mate bepaald door leefstijl. Een goede gezondheid is dus afhankelijk   van een goed evenwicht van werken en duurzaam ontspannen, de juiste voeding en een goede verzorging van lichaam en geest.

Naar onze mening bestaat een optimale gezondheidszorg uit drie niveaus; gezondheidsbevordering, ziektepreventie, en ten slotte de behandeling van zieke mensen. De reguliere geneeskunde heeft haar sporen vooral verdiend in het derde gebied. Op dit moment wordt 95% van het zorgbudget besteed aan ziekten en is er een minimaal budget voor gezondheidsbevordering.

De impact van preventie is recent in getallen uitgedrukt*. Hieruit blijkt dat het rendement van preventie dermate interessant is dat dit grote kansen biedt voor producten, diensten en projecten, die gestoeld zijn op de juiste ‘mix van care, cure en wellness’.

* Uit het recente onderzoek ‘Preventieve Wellness’ van de Hogeschool InHolland, waarvan LivingWell een van de de initiatiefnemers was, is gebleken dat preventie niet alleen loont maar ook nodig is. Dat wordt ook bevestigd door onderzoeken van o.a. UMC Groningen – Healthy Ageing (december 2011), Prevention pays for everyone, PwC (2010)

Definitie gezondheid WHO – “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken”

 

© LivingWell