Preventieve wellness

Nationaal Programma Preventie start in februari 2014

Alles is gezondheid… Dat is de titel van het Nationaal Programma Preventie waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma zal lopen voor een periode van drie jaar, van 2014 tot en met 2016. Zes ministeries, gemeenten, bedrijven en een groot aantal maatschappelijke organisaties werken hier samen aan.

Het Nationaal Programma Preventie brengt activiteiten bijeen rond drie terreinen:

  • Gezondheid bevorderen en ziekten voorkomen in de omgeving waarin mensen wonen, werken en leren.
  • Preventie een prominente plek geven in de gezondheidszorg.
  • Gezondheidsbescherming op peil houden.

Meer info …

Project Preventieve Wellness in Nederland

Op 25 januari 2013 werd het tweejarig internationaal project over preventieve Wellness afgesloten met een congres in de Jaarbeurs waar onder meer de onderzoeksresultaten werden gedeeld.

Initiatiefnemers van het onderzoek waren onder meer Hogeschool InHolland, DSWA, Thermen & Beauty Group en LivingWell.

De grenzen van care en cure vervagen. Consumenten hebben steeds meer interesse in een gezonde leefstijl met gezonde voeding, voldoende beweging en ontspanning. Er is ook een toenemende tendens om mensen zelf meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun gezondheid en welbevinden.

Uit het onderzoek is gebleken dat er internationaal een verschuiving gaande is van ontspanning naar preventieve wellness. Dit is ondanks het achterblijvende aanbod ook zichtbaar in Nederland.

Via onderstaande link kunt u het rapport downloaden.

E-book Preventieve Wellness downloaden …

Wellness evidenceWellnessEvidenceLogo

Gedurende vele jaren zijn de diverse therapieën die toegepast worden in Spa’s en Wellnesscentra wetenschappelijk onderzocht. Deze therapieën met natuurlijke grondstoffen worden vaak alle vele eeuwen toegepast en hebben hun werking inmiddels bewezen.

Vanuit de branche was er vraag naar een overzicht van deze onderzoeken en dit heeft geresulteerd in de website Wellness Evidence die de internationale wetenschappelijke onderzoeken over behandelingen aangeboden in wellnesscentra rubriceert.

 

© LivingWell