Onze raadgeving

Wellbeing marketing is geen formule met vaste oplossingen, maar is mensenwerk gebaseerd op duidelijke uitgangspunten en doelstellingen waarbij welbevinden en beleving centraal staan.
Deze wellbeing beleving is essentieel voor de missie, de visie en de kernwaarden van de organisatie. Mensen nemen beslissingen op hun gevoel, daarom is een onderscheidende beleving creëren een must om alle zintuigen in harmonie positief te kunnen prikkelen.

– Experience management

Alles wat we waarnemen wordt gezien, geroken, gehoord, gevoeld en geproefd. Een totaalbeleving van de gast, cliënt of patiënt, waarbij de fysieke omgeving, de werkwijze, de producten diensten en vooral gastheerschap een rol spelen. Een organisatie die op strategisch niveau inspeelt op de interpretatie van zintuiglijke waarneming van haar doelgroepen is in staat de gastgerichtheid en beleving beter te managen.

Een experience scan toetst of de perceptie van de werkelijke beleving, de weerspiegeling is van de gewenste gastvrijheid en sfeerbeleving en aansluit bij de verwachting van de doelgroepen. Met de uitkomst van de scan kan de totaalbeleving worden bijgestuurd en geoptimaliseerd.

– Trendanalyse

Een trendanalyse brengt systematisch de gevolgen van belangrijke trends voor uw organisatie in kaart. Geeft inzicht in kansen en uitdagingen en versterkt de kwaliteit van strategische beslissingen. De doordachte interpretatie van trends en het samenspel daarvan op het gebied van demografie, sociaal-cultureel, technologie, economie, internationaal en politiek-bestuurlijk zijn bepalend voor een succesvol beleid.

– Visie & strategie

In een tijdperk waarin we te maken hebben met ‘veel van het zelfde’, disruptieve nieuwkomers en structurele maatschappelijke veranderingen dient het beleid periodiek getoetst te worden op doelmatigheid. Een doortimmerde visie is essentieel.

De strategie is het plan om de visie tot werkelijkheid te maken voor een duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat.

– Conceptdevelopment

In het tijdperk van de aandacht- en belevingseconomie is het van wezenlijk belang vernieuwend en onderscheidend te zijn. Een sterk concept vertelt een verhaal en verbindt mensen middels waarden, vormgeving en beleving. Naast creativiteit zijn essentieel het programma van eisen, profiel van doelgroep, doelstellingen, actuele markttrends en consumer insights.

– Marketingcommunicatie

In het verlengde van onze raadgeving hebben wij tevens de expertise om een onderscheidende merkbeleving te creëren met emotionele en commerciële meerwaarde, zowel online als offline.

© LivingWell