Typen Wellness

Wellness: een levensstijl

Wellness, mens sana in corpore sano, een uitdrukking uit de tijd van de Romeinen die omvat wat eigenlijk met wellness bedoeld is : een levensstijl waarbij ervoor gekozen wordt een gezond bestaan te willen leiden. Het verkrijgen en behouden van een gezond lichaam en het verkrijgen en behouden van een gezonde geest. Wanneer deze beide in harmonie zijn, versterken zij elkaar waardoor iemand stabiel en evenwichtig  kan functioneren.

“Wellness is een mentaliteit”, zegt professor Maurizio Viroli, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Princeton University in de V.S. en auteur van vele boeken. “Wellness is een idee over de mogelijkheden voor een goed leven en zeker geen product dat we kunnen kopen. Wellness is een begrip, psychisch en een reis die nooit eindigt. Wellness is voor iedereen wat anders, er is geen uniek model. Wellness is de praktijk voor iedereen”.

Wezenlijke elementen van wellness zijn in ieder geval : bewegen, gezonde en uitgebalanceerde voeding, ontspanning en rust, zorg om het lichaam en de gezondheid en zelfverantwoordelijkheid. Vitaliteit en een gerichte levensstijl zijn hieraan gekoppeld.

Typen wellness

Wellness is veelomvattend en een dynamisch proces.  Wellness is erop gericht het niveau van welzijn te verhogen en de gezondheid te behouden of te verbeteren.  Gezondheid wordt daarbij niet alleen als een lichamelijke gesteldheid gezien. In dit kader wordt wellness onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Fysieke wellness (physical wellness): hierbij gaat het om de lichamelijke conditie en het bewegen met als doel lang lichamelijk gezond te blijven. Fitness en check ups vallen hieronder.
  • Emotionele wellness (emotional wellness): hierbij gaat het om de invloed van gevoelens op je lichaam en je bevinden. Emotionele wellness wordt doorgaans gedefinieerd als het vermogen om gevoelens , zoals verdriet en blijdschap, de juiste plek te geven. Deze vorm houdt zich bijvoorbeeld bezig met een optimistische gedachtengang, met zelf-acceptatie en zelfvertrouwen.
  • Intellectuele wellness (intellectual wellness): deze is gericht op een open geest. Hierbij richten activiteiten zich op het leren van nieuwe dingen en op het oplossen van problemen. Tevens op het vermogen om doordachte beslissingen te nemen en kritisch te leren denken. Om dit verder te ontwikkelen worden strategieën toegepast.
  • Spirituele wellness (spiritual wellness)  hierbij gaat het om geloof en gevoel, om zin en doel in je leven. Spirituele ontwikkeling is niet gericht op het individu, maar op alle wezens. Creativiteit, gebed, meditatie, tijd in de natuur zijn onderdelen van deze vorm van wellness. Spirituele wellness helpt mensen samen te brengen en met elkaar te verbinden tot een gemeenschap.
  • Sociale wellness (social wellness): gericht op de ontwikkeling van sociale vaardigheden die belangrijk zijn voor de gezondheid. Het ontwikkelen van sociale of interpersoonlijke wellness is gericht op het leren van goede communicatieve vaardigheden.
  • Milieu wellness (planetary wellness) :  bedreigingen van het milieu die invloed hebben op de gezondheid. Voorbeelden zijn ultraviolette straling in zonlicht, lucht- en waterverontreiniging, en het  “meeroken”.

Bron: sacramento- soorten wellness en enzine articles -verschillende typen van wellness

© LivingWell