Preventie

 

Investeren in preventie en gezond ouder worden, kan de groei in zorgkosten met 6 pro cent drukken. Ook daalt het verlies van gezondheid door veroudering met een derde.

Dit becijfert de econoom Marc Pompe in het rapport ‘Healthy Aging’ van het UMC Groningen.

aquarobics1Investeren preventie loont

De roep om een gezonde leefstijl neemt toe. Niet verwonderlijk gezien de grote invloed van de leefstijl op de gezondheid; er wordt wel gezegd dat de gezondheid voor 80% beïnvloed wordt door de leefstijl. Daarnaast is er een toenemende tendens om mensen zelf meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun gezondheid en welbevinden. Een gezonde leefstijl met een combinatie van ontspanning, beweging en gezonde voeding vermindert stress (de oorzaak van vele klachten) en andere (vaak chronische) klachten aanzienlijk. Dit wordt al enige jaren erkend door zowel overheid als werkgevers. Wellness omvat alle onderdelen van een gezonde leefstijl en kan dan ook een belangrijke rol spelen bij preventie. Dit wordt wel preventieve of lifestyle wellness genoemd.

Preventieve wellness in Nederland

Preventie is in onze visie één van de belangrijkste pijlers voor een gezonde toekomstige maatschappij. LivingWell was dan ook een van de initiatiefnemer van het onderzoek ‘Preventieve Wellness in Nederland’ door Hogeschool Inholland met diverse (inter)nationale partners. Uit het onderzoek is gebleken dat er internationaal een verschuiving gaande is van ontspanning naar preventieve wellness. Dit is ondanks het achterblijvende aanbod ook zichtbaar in Nederland.

Nu de impact van preventie voor het eerst op in getallen is uitgedrukt, blijkt dat in veel scenario’s het rendement van preventie dermate interessant is,  dat dit grote kansen en mogelijkheden biedt voor producten, diensten en projecten die gestoeld  op juiste de mix van care, cure en wellness. Onze uitdaging is ondernemers, organisaties, overheden en instellingen te ondersteunen bij de juiste implementatie van deze wellbeing en healthy living trends waardoor zij er optimaal en succesvol hun voordeel er mee kunnen doen.

 

© LivingWell