Wellbeing project consultancy

laptop met schets1Bij het wellbeing project development proces komen diverse zaken aan bod. Kwaliteit van leven en leefomgeving, zorg en welzijn in de huisvesting dienen als een integrale eenheid te worden benaderd, zeker bij de 60+ markt. Immers een woonruimte heeft voor deze doelgroep alleen toegevoegde waarde als de zorg- en welzijnscomponent in voldoende mate ingevuld is.

Om een en ander duurzaam, in kwaliteit en kwantiteit, te realiseren, is een succesvolle aanpak gecombineerd met een vergaand inzicht (heden en toekomst) in de demografische kenmerken van de doelgroep op laag schaalniveau en inzicht in beschikbare innovaties vereist.

Voor realisatie van onze concepten werken wij nauw samen met een team van specialisten op het gebied van:

•    Architectuur en bouwadvies
•    Duurzaamheid
•    Zorg
•    Realisatie/bouw
•    Financiering
•    Beleggers, exploitanten/huurders
•    Bemiddeling van aan-en verkoop

© LivingWell