LivingWell concepten

LivingWell heeft een aantal concepten in eigen beheer ontwikkeld. Heeft u belangstelling om te participeren in deze concepten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wellthuis®

Wellthuis woonresidentie & resort concept staat voor vitaal leven en onbezorgd wonen met een ‘Living a Well live feeling en beleving’. Doordacht, duurzaam, multifunctioneel en in harmonie met omgeving. Met indien mogelijk SPA & Wellness faciliteiten en 24-uurszorg WellThuiszorg.
Het WellThuis® concept is interessant voor vastgoedeigenaren, beleggers en projectontwikkelaars (herontwikkeling van leegstaande panden, landgoederen, leegstaande kantoren), vakantie en bungalowparken en hotels, zorginstellingen en woningcorporaties.

Sunney & Mooney®

Sunney & Mooney zijn de verpersoonlijking van de natuur en geven objectief hun mening over hetgeen hier gebeurt op aarde. Dit zowel in positieve als in negatieve zin. Via dialogen maken zij de mensen bewust van hun gedrag en het effect dit gedrag heeft. Niet alleen op de natuur en het milieu maar ook breder gezien het effect op de samenleving. Want maken wij allen niet deel uit van de natuur? Die bepalend is voor ons welbevinden, zowel mentaal als fysiek!

© LivingWell