Nationaal Programma Preventie

Nationaal Programma Preventie start in februari 2014

Alles is gezondheid… Dat is de titel van het Nationaal Programma Preventie waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma zal lopen voor een periode van drie jaar, van 2014 tot en met 2016. Zes ministeries, gemeenten, bedrijven en een groot aantal maatschappelijke organisaties werken hier samen aan.

Het Nationaal Programma Preventie brengt activiteiten bijeen rond drie terreinen:

  • Gezondheid bevorderen en ziekten voorkomen in de omgeving waarin mensen wonen, werken en leren.
  • Preventie een prominente plek geven in de gezondheidszorg.
  • Gezondheidsbescherming op peil houden.

Gezonder leren, wonen en werken

Om diabetes, overgewicht, roken, drinken, depressie en onvoldoende beweging tegen te gaan, wordt ingezet op een gezonde schoolomgeving. Dat moet leiden tot 850 gezonde scholen in 2015, een daling van obesitas bij kinderen, minder jonge rokers, minder schadelijk alcoholgebruik en meer jongeren die voldoende bewegen.

De wijkgerichte aanpak om de gezondheid van mensen in kwetsbare posities te verbeteren laat goede resultaten zien. Het Nationaal Programma Preventie stimuleert dat deze aanpak op grotere schaal door gemeenten wordt nagevolgd. Ook zet het Nationaal Programma Preventie in op mensen gezond aan het werk te krijgen en te houden. Bijvoorbeeld door kennis en bewustzijn over gezond en veilig werken te vergroten maar ook door de combinatie van werk en mantelzorg te bevorderen.

Preventie in de zorg

Binnen de zorg zal er in de toekomst nog meer worden gewerkt aan het behoud van gezondheid. Onder andere met betere vroegopsporing, het voorkomen van depressie en het Deltaplan Dementie. De verzamelde zorgpartijen verenigd in de Agenda voor de Zorg zien op het gebied van preventie een taak voor zichzelf en komen voor eind 2013 met concrete voorstellen over de rol van de zorgsector bij preventie in de wijk en op het werk.

Bescherming op peil

Om gezondheidsbescherming op peil te houden en alert te blijven op nieuwe risico’s wordt in het kader van het Nationaal Programma Preventie speciaal aandacht besteed aan onder andere antimicrobiële resistentie, dierziekten die op mensen kunnen overgaan, aanpassingen aan het Rijksvaccinatieprogramma, voedselveiligheid en gehoorschade.

Startconferentie februari 2014

Rijk, gemeenten, bedrijven, sportorganisaties, zorgpartijen en maatschappelijke organisaties zijn volop in gesprek om de doelstellingen, afspraken en acties binnen het Nationaal Programma Preventie verder te concretiseren en uit te werken. In februari 2014 presenteren alle partijen zich gezamenlijk tijdens een startconferentie.

© LivingWell