Consult – Concept – Creation

Het succes en het onderscheidende karakter worden in toenemende mate bepaald door innovatieve concepten en de communicatieve vertaling daarvan. Wij werken voor bedrijven en organisaties, die behoefte hebben aan een continue voeding met kansrijke ideeën, mogelijkheden en toepassingen in samenhang met een gestructureerd identiteits- en merkenbeleid.

Consult

Trendanalyse en toekomstscenario
Trendanalyse en definiëring van het gewenste toekomstscenario zijn essentieel voor het ontwikkelen van concepten voor producten, diensten en projecten. De doordachte interpretatie van trends en het samenspel daarvan op het gebied van demografie, sociaal-cultureel, technologie, economie, internationaal en politiek-bestuurlijk zijn bepalend voor succes.

Visie, positionering en strategie
In een tijdperk waarin we te maken hebben met ‘veel van het zelfde’, disruptieve nieuwkomers en structurele maatschappelijke veranderingen is de grote vraag hoe creëer je onderscheidend en succesvol beleid waarbinnen de kwaliteit van leven in al haar facetten centraal staat. Onze uitdaging is om aan merkbeleving een emotionele en commerciële meerwaarde te geven.

Marketingcommunicatie
In een tijdperk waarin we te maken hebben met ‘veel van het zelfde’ is de grote vraag hoe creëer je onderscheidende en succesvolle marketingcommunicatie concepten waarbinnen de kwaliteit van leven in al haar facetten centraal staat. Onze uitdaging is om aan merkbeleving betekenisvolle inhoud met emotionele, commerciële meerwaarde te geven.

Belevingsonderzoek en advisering
De weerspiegeling van de door uw gewenste beleving bij de verwachting van uw doelgroepen.
Op basis hiervan geven wij adviezen voor verbetering van de beleving, zoals routing, houding medewerkers, verlichting, inrichting, styling en routing.

Haalbaarheidsonderzoek
Toetsing van businessconcepten en -plannen met een doelgericht advies voor aanpassing.

Concept

Onze missie is onderscheidende en belevingsvolle concepten te ontwikkelen die bijdragen aan de verbetering en het in stand houden van de kwaliteit van leven. Maar ook commerciële meerwaarde genereren. Daarvoor is naast conceptueel en creatief denkvermogen een gedegen formulering van programma van eisen en wensen een absolute noodzaak.

Creation

In het verlengde van onze raadgeving en conceptontwikkeling beschikken wij over de expertise om de concepten en onze raadgeving op een invoelbare en inleefbare wijze vorm te geven.

© LivingWell